Mi a feladata az építési vállalkozónak és miben más az építésvezetőnek?

Mi a feladata az építési vállalkozónak és miben más az építésvezetőnek?

Lássuk, kitől-mit várhatunk el a kivitelezés fázisában! Fontos, hogy elkerülhetők legyenek a felesleges félreértések és a szükségtelen többletköltségek; ehhez a feladatok pontos ismerete szükséges.


A kivitelező vállalkozó az lehet, akinek ez a tevékenységében szerepel, rendelkezik megfelelő szakmunkás és felelős műszaki vezető állománnyal, valamint 2010. januárjától az MKIK regisztrációjával a szakterületre. Feladata a szerződése szerinti határidőre az építmény megépítése a tervek, engedélyek, szakmai szabályok és jogszabályok szerint, úgy, hogy az rendeltetésszerű és biztonságos használata alkalmas legyen.

Munkájáról a helyszínen tartott építési naplót vezeti, ellátja a munkavédelmi feladatokat, a hulladék nyilvántartást. Beszerzi a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőség tanusítványait. Míg a kivitelező egy gazdasági szervezet, a felelős műszaki vezető egy személy; legoptimálisabb esetben a kivitelező cég dolgozója és az építkezés valós építésvezetője.

A kivitelező vállalkozó érdekeit képviseli a szakmai és egyéb szabályok felelősségével. Feladata tehát egyben a felelőssége is, mint azt a megnevezése mutatja. A kivitelezési munka irányítása a terveknek, engedélyeknek, hatósági előírásoknak megfelelően, a szakmai, minőségi és biztonsági előírások betartása, szükséges vizsgálatok elvégeztetése, megtörténtének ellenőrzése. Az alvállalkozók tevékenységének összehangolása, a napló vezetése, az építési munkahely átvétele, őrzés biztosítása, a kitűzés ellenőrzése, munka elvégeztével közreműködés az átadás-átvételi eljárásban, építési területről levonulás végrehajtása. Közreműködés a használatba vételi eljárásban, felelős műszaki vezetői nyilatkozat kiadása. Ha éppen nincs jelen az építkezésen feladataiból egy építésvezető, művezető részére írásban delegálhat. A kamarák által vezetett felelős műszaki vezetői névjegyzékben kell szerepelnie.

Fontos tudni, hogy bár az elkészült épület az építtető tulajdona, az építkezés folyamán a felelős műszaki vezető viseli a felelősséget, ezért oda a tulajdonos is csak ennek megfelelően léphet be. A műszaki ellenőr az építtető műszaki és gazdasági érdekeinek képviselője, az építés folyamatainak ellenőrzője és segítője.

Feladata többek közt az esetleg lehetséges változtatási javaslatok megtétele építtető részére, az építési munka eltakarás előtti minőségi, mennyiségi ellenőrzése, engedélyek, jogszabályok, hatósági előírások szakmai szabályok, kiviteli tervben előírtak, szükséges vizsgálatok megtörténtének, kitűzés helyességének, határidők betartásának ellenőrzése, az egyes építményfajták műszaki teljesítmény jellemzőinek érvényre jutásának ellenőrzése, biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, beépített anyagok, szerkezetek, berendezések minőség tanusítása meglétének ellenőrzése, a teljesítés-igazolás. Rendszeres és különösen eltérés esetén az általa folyamatosan ellenőrzött és ellenjegyzett építési naplóban bejegyzés megtétele. Intézkedési, beavatkozási joga a felelős műszaki vezetővel szemben csak akkor van, ha például közvetlen életvédelemről van szó. Ha hibát, hiányosságot észlel, csak jelzési jogköre van, figyelmeztet, javasol. A kamarák által vezetett műszaki ellenőri névjegyzékben kell szerepelnie. Értelemszerűek a főbb összeférhetetlenségi szabályok: természetesen felelős műszaki vezető nem lehet azonos a műszaki ellenőrrel, valamint felelős műszaki vezető és műszaki ellenőr sem láthat el azonos projekten hatósági feladatokat.

Minden feladat és felelősség részletes felsorolását a 191/2009 (IX.15.), 193/2009 (IX.15.) Kormányrendeletek tartalmazzák. Mivel ezek kihirdetésük óta korrekcióra kerültek, a napi hatályos állapotukat frissen érdemes letölteni.

Forrás: Pazsitkáné Pataki Andrea